Sport Management
Kreacja wizerunku sportu i biznesu sportowego
Sport Management Polska oferuje usługę kreowania wizerunku sportu i biznesu sportowego w oparciu o wieloaspektową analizę wartości wyróżniających i silnych stron.

Kompetencje SMP pozwalają przygotować scenariusze promocyjne i koncepty reklamowe dla produktów i podmiotów sportowych, usług, władz administracyjnych i samorządowych oraz innych instytucji promujących się poprzez sport a następnie skutecznie wprowadzić je w życie.

Wyraźnie należy podkreślić, że przygotowanie scenariusza promocyjnego i konceptu reklamowego wymaga szczególnej wiedzy i doświadczenia. Dobrze opracowana koncepcja może wypromować każdy produkt. Źle przygotowana strategia może generować długookresowe straty wizerunkowe i ekonomiczne.

Oferta kreowania wizerunku sportu i biznesu sportowego to kompleksowa usługa, która pozwoli wyróżnić produkt, zainteresować odbiorców i tym samym maksymalizować zyski.

***
Przykładowy projekt:
Ekspedycja Campus Syberia - Mongolia [2009] dla Euromark (marka Campus) i SONY
Sport Management Polska jest autorem promocyjnego sukcesu polskiego pływania. W latach 2005-08 SMP był wyłącznym przedstawicielem Polskiego Związku Pływackiego w zakresie marketingu. Oprócz promocji dyscypliny firma stworzyła także dwa, wielkie programy sponsoringowe -dla Bioton S.A. oraz Telefonii Dialog S.A. [2005-08]
Sport Management Polska we współpracy z instytutem badawczym ARC Rynek i Opinia opracował na zlecenie Grupy Tauron unikalną metodologię badawczą. Zrealizowana na poziomie standardów światowych, metodologia służy do doboru, planowania, analizowania i raportowania efektywności działań sponsoringowych [2009]
agencja marketingu sportowego, marketing sportowy agencje