Sport Management
Programy sponsoringowe
Sport Management Polska oferuje możliwość kompleksowego tworzenia programów sponsoringowych.

Dzięki unikalnym kompetencjom SMP przygotuje szczegółowy, zgodny ze strategią marketingową firmy, program działań promocyjnych, reklamowych i PR.

Wszechstronna znajomość rynku sportowego przez ekspertów SMP, pozwala na współpracę przy tworzeniu programów z najlepszymi produktami sportowymi w Polsce i Europie.

W ramach usługi oferujemy następujące działania:
  • Rekomendacje w zakresie doboru produktów sportowych (w tym dyscyplin) do działań marketingowych
  • Rekomendacje w zakresie oceny potencjału drużyn, zawodników, gwiazd sportu, młodych obiecujących zawodników (talentów)
  • Rekomendacje w zakresie sposobu komunikacji działalności sponsoringowej i marketingu sportowego (grupa docelowa, forma i intensywność przekazu)
  • Rekomendacje w zakresie organizacji procesu wyboru obszaru i podmiotu sponsorowania (eksperci zewnętrzni, partnerzy)
Oferta tworzenia programów sponsoringowych umożliwia wykorzystanie sukcesów sportowych do skutecznej i efektywnej promocji firmy.

***
Przykładowe projekty:
  • Program sponsoringowy "Polskie pływanie" dla Telefonia Dialog S.A. [2006-2008]
  • Program sponsoringowy "Ekspedycja Campus Syberia - Mongolia 2009" dla Euromark S.A. (marka Campus) [2009]
  • Program sponsoringowy. Polonia Warszawa - Edbud Sp. z o.o. [2004]
  • Program sponsoringowy. McDonald’s - Legia Warszawa [2003]
Sport Management Polska jest autorem promocyjnego sukcesu polskiego pływania. W latach 2005-08 SMP był wyłącznym przedstawicielem Polskiego Związku Pływackiego w zakresie marketingu. Oprócz promocji dyscypliny firma stworzyła także dwa, wielkie programy sponsoringowe -dla Bioton S.A. oraz Telefonii Dialog S.A. [2005-08]
Sport Management Polska we współpracy z instytutem badawczym ARC Rynek i Opinia opracował na zlecenie Grupy Tauron unikalną metodologię badawczą. Zrealizowana na poziomie standardów światowych, metodologia służy do doboru, planowania, analizowania i raportowania efektywności działań sponsoringowych [2009]
agencja marketingu sportowego, marketing sportowy agencje