Sport Management
Szkolenia medialne (sport PR)
Sport Management Polska oferuje możliwość przygotowania i przeprowadzenia szkoleń w wybranym zakresie tematycznym lub w dedykowanym pakiecie autorskim.

Kompetencje SMP pozwalają zorganizować szkolenia w zakresie m.in. roli i znaczenia nowoczesnej komunikacji, specyfiki pracy dziennikarskiej i języka mediów, budowania relacji z przedstawicielami świata mediów oraz zasad dobrej i efektywnej współpracy z mediami.

Oferta szkoleń medialnych umożliwia teoretyczne i praktyczne poznanie specyfiki świata mediów oraz nabycie umiejętności współpracy z dziennikarzami.
Sport Management Polska jest autorem promocyjnego sukcesu polskiego pływania. W latach 2005-08 SMP był wyłącznym przedstawicielem Polskiego Związku Pływackiego w zakresie marketingu. Oprócz promocji dyscypliny firma stworzyła także dwa, wielkie programy sponsoringowe -dla Bioton S.A. oraz Telefonii Dialog S.A. [2005-08]
Sport Management Polska we współpracy z instytutem badawczym ARC Rynek i Opinia opracował na zlecenie Grupy Tauron unikalną metodologię badawczą. Zrealizowana na poziomie standardów światowych, metodologia służy do doboru, planowania, analizowania i raportowania efektywności działań sponsoringowych [2009]
agencja marketingu sportowego, marketing sportowy agencje