Sport Management
Umowy sponsoringowe
Sport Management Polska oferuje możliwość przygotowania umów dla każdej ze stron uczestniczących w programie sponsoringowym.

SMP posiada szczególną i unikalną wiedzę na temat możliwości stosowania odpowiednich zapisów prawnych w kontraktach.

Wiedza ta jest efektem skumulowanych, wieloletnich doświadczeń, nabytych w czasie realizowania projektów w bardzo różnych dyscyplinach sportu.

Oferta przygotowania umów sponsoringowych to bardzo ważna usługa SMP. Korzystnie zawarta dla wszystkich stron umowa gwarantuje obustronną wygraną.

Dla uczestników programu sponsoringowego profesjonalnie przygotowana umowa ma kluczowe znaczenie – stanowi gwarancję dobrej kooperacji między współpracującymi podmiotami.

***
Przykładowe projekty:
  • Umowa sponsoringowa pomiędzy Telefonia Dialog S.A. a Polski Związek Pływacki
  • Umowa sponsoringowa pomiędzy Euromark S.A. (marka Campus) a Ekspedycja Syberia-Mongolia 2009
  • Umowa pomiędzy Polski Związek Kajakowy a TVP S.A. na transmisję Mistrzostw Europy w kajakarstwie górskim


 
Sport Management Polska jest autorem promocyjnego sukcesu polskiego pływania. W latach 2005-08 SMP był wyłącznym przedstawicielem Polskiego Związku Pływackiego w zakresie marketingu. Oprócz promocji dyscypliny firma stworzyła także dwa, wielkie programy sponsoringowe -dla Bioton S.A. oraz Telefonii Dialog S.A. [2005-08]
Sport Management Polska we współpracy z instytutem badawczym ARC Rynek i Opinia opracował na zlecenie Grupy Tauron unikalną metodologię badawczą. Zrealizowana na poziomie standardów światowych, metodologia służy do doboru, planowania, analizowania i raportowania efektywności działań sponsoringowych [2009]
agencja marketingu sportowego, marketing sportowy agencje